Cztery ścieżki jogi

Cztery ścieżki Jogi..
Jnana Joga –
Joga Wiedzy i Mądrości Jest najtrudniejszą ścieżką, wymagającą niezwykłej siły woli i intelektu. Przy pomocy filozofii vedanty Jnana-Jogin bada swoim umysłem prawdę o swojej własnej naturze. Postrzegamy przestrzeń wewnątrz i zewnątrz szklanki za różną – dokładnie jak postrzegamy siebie różnych od Boga. Jnana Yoga pozwala zbić szklankę usuwając zasłonę ignorancji i umożliwia w ten sposób praktykującemu doznać bezpośredniej jedności z Bogiem. Przed ćwiczeniem Jnana Yogi aspirant musi zintegrować nauki pozostałych ścieżek. Bezinteresowność i miłość Boga, silne ciało i silny umysł są konieczne, aby doszukiwanie się ostatecznej prawdy nie stało się próżną spekulacją.......
Bhakti Yoga –
Joga Boskiej Miłości Ta ścieżka przemawia głównie do ludzi o naturze emocjonalnej. Bhakti-Jogin jest głównie motywowany przez siłę miłości i widzi Boga jako ucieleśnienie miłości najwyższej. Przez modlitwę, czczenie i rytuał oddaję się Bogu koncentrując i transmutując swoje emocje w bezwarunkową miłość. Śpiewanie kirtanów i bhajanów, pieśni chwalebnych, jest znaczną częścią Bhakti Jogi......
Karma Joga –
Joga Bezinteresownego Działania Ścieżka działania dąży do tego, aby każde działanie ludzkie było poddane najwyższej woli. Zaczyna się od wyrzeczenia się wszelkiego egoizmu czyniąc, zrezygnowania ze wszystkich osobistych celów naszego działania i nie podejmowania się czynności licząc na własne korzyści. Wewnętrzny spokój, rezygnacja z żądzy owoców naszego działania i czynności oddane w ofierze najwyższemu Panu naszej natury i całej natury, oto trzy podstawowe dojścia do Boga na ścieżce Karma Yogi.....
Raya Joga
Joga Kontroli Umysłu Raya Yoga, czyli Joga królewska jest tak nazywana ponieważ zajmuje się głownie umysłem, który tradycyjnie uważany za „króla” struktury psycho-fizycznej, która wykonuje świadomie lub nieświadomie jego rozkazy. Przez ten związek między ciałem a umysłem to pierwsze musi najpierw zostać oswojony przez samodyscyplinę i oczyszczone różnymi technikami. Dobry stan zdrowia i integracja psychologiczna pozwalają na głębszą penetrację tajników Jogi.